Architectenbureau Visser & Bouwman

Hooghendijck, Beusichem

Het plan Hooghendijck is ontworpen op de stedenbouwkundige onderlegger van Wissing. De uitgangspunten van het dorps bouwen die geformuleerd werden door Wissing zijn door ons onderschreven en verfijnt.
Wij hebben de plannen zo ontworpen dat aansluiting bij de bestaande dorpskarakter, inpassing in het bestaande dijklandschap, consumentgerichtheid, fasering, haalbaarheid en duurzaamheid de belangrijkste plan ingrediënten zijn.
De inpassing in het bestaande dorpskarakter hebben wij bereikt door een analyse van historisch woningbouwtypen en bouwstijlen.
We hebben na een marktonderzoek een conclusie getrokken over de gewenste en meest passend geachte stijluiting.
Uit deze onderzoeken kwamen drie stijlkenmerken naar voren (Delftse school, Chaletstijl, Landelijke villa stijl). Door in het plangebied deze stijlen naast elkaar te mengen bereiken we individualiteit, kleinschaligheid, bewoners- keuzevrijheid en een makkelijk te faseren aansluiting bij het bestaande dorpse weefsel.
Door het informele karakter van deze bebouwingsstructuur voegt de wijk zich heel gemakkelijk in het dijkenlandschap.
De koppeling tussen stijlkeuze en de context respectievelijk de consumentenwens is een methode die typisch is voor ons bureau. Wij proberen deze keuze altijd zo integer mogelijk en met veel respect te maken. Daardoor ontstaan buurten, wijken en gebouwen die soms eigentijds en soms historiserend zijn maar altijd passend op een locatie en passend bij de bewoners.