Architectenbureau Visser & Bouwman

Visser en Bouwman Architecten

Ontwerp opvatting 

De architecten binnen onze organisatie hebben gemeen dat ze ontwerpen volgens een emphatische werkwijze. Zij leven zich in in de wensen van de gebruikers van de gebouwen. De stijlkeuze van onze ontwerpen is daarom vaak afhankelijk van de context waarin ze geplaatst worden. Onze gebouwen passen optimaal in hun omgeving. Eigen inbreng van de architect heeft vooral tot doel dat het bouwwerk vanzelfsprekend wordt. Onze architectuur wordt daarom vooral ervaren als sympathiek en doeltreffend. 

Sociale opgave 

Architectenbureau visser en bouwman is vooral actief met "sociale" opgaven, met name woningbouw, zorginstellingen en scholenbouw. De aard van deze opgaven dwingt je als architect zeer gemotiveerd en kostenbewust te werken. Professionele opdrachtgevers voor deze opgaven letten vooral op de beheerskanten van hun gebouwen. Als architect zorg je voor onderhoudsarme, energiezuinige en vooral duurzame gebouwen. Essentieel is de maatschappelijke acceptatie van de bouwwerken. Wij vinden het belangrijk dat gebruikers onze ontwerpen begrijpen en waarderen. Voor ons is bijvoorbeeld een woonhof niet alleen een architectonische term maar ook een sociaal begrip. Indien bewoners het als een woonhof gebruiken met de bijbehorende sociale structuur is het project geslaagd. Zo wordt een huis een thuis en een straat onderdeel van een gemeenschap. 

Inleven in gebruikers 

Om te zorgen dat een ontwerp wordt begrepen door de gebruikers leven wij ons in. Het kan soms belangrijk zijn om de doelgroep uitgebreid te bestuderen. Hierdoor krijgen wij begrip voor het referentiekader en zal stilering en structuur van het gebouw specifiek passend kunnen worden gemaakt.

Metaforen en archetypen 

Als uitgangspunt voor de vormgeving gebruiken wij vaak archetypische oervormen of metaforen. Hierdoor wordt de herkenbaarheid van een gebouw vergroot. Onze ontwerpen hebben een sterk associatieve kracht. 
Een gebouw heeft ook altijd een herkenbare voorkant, en dus ook een duidelijke achterkant wat zijn neerslag heeft op een formele en informele manier van binnenkomen/ op bezoek komen. 

Traditionele bouw en moderne techniek 

Bij onze ontwerpen gaan traditionele, vaak ambachtelijke technieken hand in hand met de meest moderne en innovatieve bouwtechniek. Op die wijze combineer je het beste van twee werelden en worden technische stokpaardjes geen beklemmende dogma's. 

Verantwoordelijk 

Architectenbureau visser en bouwman heeft een traditionele bezetting. Bij ons werken architecten, ingenieurs en een bestekschrijver samen in een organisatie. Op die manier denken wij maximaal de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de diverse aspecten van ons vak. Indien gewenst voeren wij ook de directie en leveren een opzichter. 

Vaste normen in ons bureau zijn:

  • Duurzame materialisering: op deze manier worden gebouwen op een mooie manier oud en blijft het onderhoud beperkt. 
  • Kosten bewustheid: hierdoor worden budgetten op een effectieve manier besteed en word er niet zinloos verkwist. 
  • Binnen planning: Wij zijn ons bewust van de problemen die vertraging kunnen opleveren voor onze opdrachtgever. 
  • Gebruiksvriendelijk: Een gebouw is in de eerste plaats een gebruiksvoorwerp wat door iedereen (ook mindervalide) gebruikt moet kunnen worden. 
  • Energiezuinig: Energiebesparing is een vast onderdeel in ons ontwerpproces. Binnen ons bureau is veel expertise opgebouwd op dit terrein. 
  • Prettige partner in het bouwproces zijn.